Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Giám đốc Ban Thanh tra và Kiểm soát Chất lượng

 • Hà Nội
 • Trưởng Phòng
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 7 - 10 Năm
 • Cạnh Tranh
 • Xây dựng, Bất động sản
 • Ban Thanh tra và Kiểm soát Chất lượng
 • 26/09/2020

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

- Chủ trì tổng hợp thông tin, xây dựng, lấy ý kiến và hoàn thiện các quy trình làm việc của Ban, của Ban với các đơn vị liên quan (nếu có) để thực hiện các công việc.

- Tổ chức quản lý và thực hiện các nhiệm vụ quản trị hệ thống của Ban TT&KSCL bao gồm: rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ để chỉnh sửa, bổ sung và cải tiến liên tục theo từng giai đoạn. Tổ chức xây dựng quy trình phối hợp, quy trình chuyên môn nghiệp vụ…; điều chỉnh, cải tiến hoặc bổ sung các quy trình vận hành.

- Tổ chức quản lý và thực hiện các nhiệm vụ thanh tra của Ban TT&KSCL bao gồm:

 • Tổ chức, quản lý hoạt động thanh tra việc thực hiện các quy định, quy chế, chính sách của Tập đoàn ; việc thực hiện nguyên tắc phân quyền, bảo mật của Tập đoàn ; việc tuân thủ các quy định của Nhà nước trong công tác triển khai, vận hành dự án.
 • Xây dựng chiến lược, định hướng các chương trình hành động. Xây dựng các quy định, quy chế, quy trình hướng dẫn liên quan đến công tác thanh tra và xử lý vi phạm trình HĐQT/TGĐ phê duyệt ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.
 • Lập kế hoạch thanh tra tổng thể, tổ chức triển khai, giám sát việc thực hiện công tác thanh tra của các Khối.
 • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đã được HĐQT/TGĐ phê chuẩn.

- Tổ chức quản lý và thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát chất lượng của Ban TT&KSCL bao gồm:

 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch về chất lượng: các chỉ tiêu, phương pháp, mô hình kiểm tra chất lượng dịch vụ, kế hoạch hành động/chương trình hành động hàng năm, chuyên đề KSCL.
 • Tổ chức hoạt động kiểm soát chất lượng liên quan đến kết quả hoàn thành công việc hoặc/và các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
 • Tổ chức đánh giá chất lượng và hiệu làm việc của các phòng ban, bộ phận.
 • Xây dựng các kỷ yếu lỗi chất lượng dịch vụ đã xảy ra trong Tập đoàn hoặc những mô hình vận hành tương tự bên ngoài để cảnh báo, phòng ngừa cho các Ban/Phòng/Công ty tránh mắc sai phạm hoặc lặp lại các lỗi sai phạm.

-       Xây dựng chương trình, kế hoạch, ngân sách hoạt động và cơ cấu tổ chức của Ban hợp lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, điều phối và kiểm soát hoạt động, kết quả cũng như hiệu quả công việc của từng nhân sự trong Ban.

-      Các nhiệm vụ khác: chịu trách nhiệm thực hiện các công việc do Lãnh đạo Tập đoàn giao phó. Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, giao thông thủy lợi, luật và các lĩnh vực liên quan.
 • Am hiểu và nắm vững quá trình hình thành, phát triển và triển khai các loại hình BĐS.
 • Nắm vững các quy trình, quy phạm, các tiêu chuẩn Pháp luật.
 • Nắm vững các văn bản pháp luật hiện hành về các công tác liên quan đến triển khai Xây dựng.
 • Tối thiểu 7 năm làm việc trong lĩnh vực triển khai xây lắp và quản lý bất động sản.
 • Tối thiểu 3 năm làm công tác quản lý.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng lãnh đạo.
 • Tác phong làm việc cụ thể, tỉ mỉ, chính xác.
 • Tinh thần, trách nhiệm làm việc cao trong công việc. Có thái độ học hỏi.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc. Đặc biệt là trong các tình huống chồng chéo.
 • Có tinh thần phù hợp với văn hóa tập đoàn và công ty

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.