Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Giám đốc Ban Tài chính Nông - Lâm - Ngư nghiệp

 • Hà Nội
 • Giám đốc
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 12 - 15 Năm
 • Cạnh Tranh
 • Lâm Nghiệp, Nông nghiệp, Tài chính / Đầu tư
 • Ban Tài chính Nông Lâm Ngư nghiệp
 • Không giới hạn

Mô Tả Công Việc

 • Tham gia xây dựng phương án tái cấu trúc mảng tài chính đối với các công ty sau mua bán sáp nhập
 • Tham gia xây dựng và thẩm định các phương án kinh doanh, dự án đầu tư, đề xuất cơ cấu vốn đầu tư cho các dự án thuộc khối quản lý.
 • Tham gia phối hợp tìm kiếm và triển khai với các đối tác hợp tác đầu tư, huy động vốn.
 • Lập kế hoạch tài chính tổng hợp toàn khối phụ trách.
 • Hướng dẫn xây dựng và thẩm định hệ thống qui trình, qui định liên quan đến hoạt động tài chính tại các công ty thành viên thuộc khối
 • Hỗ trợ công tác tổ chức bộ máy tài chính kế toán của các công ty thành viên bao gồm: xây dựng sơ đồ tổ chức, số lượng định biên, đánh giá chất lượng nhân sự TCKT tại các công ty thành viên. Hỗ trợ tuyển dụng các vị trí chủ chốt như kế toán trưởng, giám đốc tài chính, và các công việc set up khác
 • Hướng dẫn xây dựng và thẩm định qui định về phân quyền tài chính tại các công ty thành viên
 • Hướng dẫn xây dựng ngân sách, và báo cáo quản trị tại các công ty thành viên
 • Hướng dẫn xây dựng và thẩm định các bộ định mức, hạn mức nhằm kiểm soát hoạt động và kiểm soát chi phí tại các công ty thành viên.
 • Đầu mối nhận và quản lý thông tin về hoạt động kinh doanh tại các công ty thành viên thông qua Người Đại diện vốn.
 • Đầu mối triển khai việc lập kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu kinh doanh, ngân sách hoạt động, ngân sách đầu tư tại các Công ty thành viên. 
 • Tổ chức thẩm định, phân tích và lập báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính, ngân sách của các công ty thành viên
 • Thực hiện thẩm định và kiểm soát các chính sách kinh doanh, các khoản chi phí lớn theo bảng phân quyền quản lý tài chính
 • Phân tích và lập các báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên, nhằm đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát các rủi ro cho Ban tổng giám đốc, và các công ty thành viên
 • Xây dựng và định kỳ rà soát các qui định, qui chế, hướng dẫn thực hiện công việc đối với chuyên môn quản lý ngành dọc, và các qui trình phối hợp làm việc với các bộ phận liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức công việc
 • Năng lực và kinh nghiệm xây dựng mạng lưới các đối tác trong lĩnh vực tài chính
 • Năng lực chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và huy động vốn. 
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức tốt, đáng tin cậy, chịu được áp lực công việc

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.