Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Chuyên viên Tài chính (Bất động sản & Hạ tầng) - SL : 02

 • Hà Nội
 • Trưởng nhóm / Giám sát
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 3 - 4 Năm
 • Cạnh Tranh
 • Bất động sản, Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư
 • Ban Tài chính Bất động sản & Hạ tầng
 • 15/05/2018

Mô Tả Công Việc

Vị trí 1: 

- Tiếp nhận bộ Báo cáo Tài chính và các thông tin liên quan của CTTV
- Rà soát số liệu, làm rõ với CTTV những điểm không hợp lý, điều chỉnh số liệu - nếu cần
- Hướng dẫn, phối hợp với CTTV xây dựng báo cáo hoạt động quản trị kinh doanh phù
hợp với yêu cầu quản lý của Tập đoàn và đặc thù của CTTV.
- Cập nhật databook theo từng phân hệ, dự án, sản phẩm, đối tượng
- Thiết lập cơ sở dữ liệu và tính toán các chỉ số tài chính, chỉ số hoạt động trên cơ sở báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động quản trị của CTTV
- Phân tích, đánh giá hoạt động SXKD của CTTV theo từng mảng hoạt động trên cơ sở 
các chỉ số tài chính đã tính toán; so sánh với Kế hoạch kinh doanh, ngân sách hoạt động đã lập; so sánh với kỳ trước hoặc cùng kỳ năm trước; so sánh với các thông số ngành, thống kê thị trường - nếu có.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh/hiệu quả hoạt động của CTTV
trong kỳ báo cáo; đưa ra các ý kiến khuyến nghị/khuyến cáo - nếu cần.
- Phân tích một hoặc một số hoạt động kinh doanh, tài chính của CTTV theo chuyên đề
được yêu cầu
- Hướng dẫn, phối hợp cùng CTTV xây dựng và ban hành đầy đủ chính sách tài chính, 
gồm các quy chế quy định trong lĩnh vực tài chính kế toán, quy định về các định mức, hạn mức chi phí hoạt động, các văn bản phân quyền phê duyệt tài chính của CTTV.
- Phân tích về các chính sách, quy định về tài chính của CTTV trước khi trình Lãnh đạo
phê duyệt; so sánh với quy định của Tập đoàn; so sánh với thông lệ ngành theo đặc thù
của CTTV.
- Theo dõi và đánh giá việc triển khai thực hiện các quy định quy chế về TCKT do Tập
đoàn ban hành áp dụng chung cho các CTTV hoặc do CTTV ban hành.
- Hướng dẫn, phối hợp cùng CTTV xây dựng biểu mẫu, tổ chức triển khai công tác lập kế hoạch kinh doanh, ngân sách hoạt động, kế hoạch chi tiêu.
- Phân tích các yếu tố lập kế hoạch Doanh thu trên cơ sở các dữ liệu về thị trường, đối thủ cạnh tranh, các số liệu lịch sử của đơn vị.
- Phân tích các yếu tố lập kế hoạch Chi phí trên cơ sở định mức, hạn mức đã có hoặc tham khảo dữ liệu ngành, đối thủ cạnh tranh, số liệu lịch sử của đơn vị.
- Đưa ra các ý kiến về khả năng không đạt kế hoạch đề ra hoặc các ý kiến về các biện
pháp cải thiện chỉ số hoạt động, tăng hiệu quả tài chính.
- Phân tích các KHTC, kế hoạch xin cấp vốn của các CTTV có sử dụng vốn cấp của Tập
đoàn trước khi trình Lãnh đạo phê duyệt; kiểm tra về tính chính xác; so sánh với kế hoạch chung cả năm hoặc cả dự án; đưa ra các ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung - nếu có.

Vị trí 2: 

- Phối hợp với các Ban chuyên môn của TĐ để cập nhật thường xuyên và đầy đủ về danh sách tài sản BĐS, hiện trạng tài sản, tình trạng pháp lý và diễn biến tiến độ triển khai của các dự án BĐS do Tập đoàn quản lý.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về BĐS phục vụ cho mục đích quản lý tài chính dự án
- Phối hợp cùng các Phòng Ban chuyên môn, CTTV lập kế hoạch và tổ chức khắc phục,
hoàn thiện các vấn đề tồn đọng liên quan đến BĐS.
- Thực hiện các nhiệm vụ rà soát BĐS theo chuyên đề
- Rà soát model tính toán của các Dự án đầu tư BĐS (FS), đảm bảo các yếu tố của dự án đã được tính đầy đủ.
- Phân tích cơ sở xây dựng các thông số đầu vào; so sánh với thông lệ hoặc thống kê
ngành; so sánh với các sản phẩm tương đồng trên thị trường, so sánh với các dữ liệu
thống kê sãn có.
- Phân tích tiến độ thu - chi dòng tiền dự án, đảm bảo tiến độ đầu tư và tiến độ bán hàng thu tiền tối ưu.
- Phân tích về đánh giá về các chỉ số hiệu quả tài chính.
- Đưa ra các ý kiến, nhận định về khả năng rủi ro không đạt kế hoạch đề ra của dự án và phương án khắc phục hoặc dự phòng - nếu có;
- Đưa ra các ý kiến, nhận định về khả năng nâng cao hiệu quả kinh tế trong kế hoạch đầu tư dự án.
- Trên cơ sở Dự án đầu tư đã được phê duyệt và tiến độ thực hiện thực tế, phối hợp với
các phòng ban chuyên môn và CTTV (CĐT và các công ty KD BĐS) để lập kế hoạch tài
chính của dự án.
- Phối hợp với Ban Nguồn vốn, Ban Kế toán và CTTV để đảm bảo tiến độ cung ứng vốn
cho Dự án BĐS.
- Định kỳ cập nhật kết quả thực hiện của CTTV và các thay đổi về tiến độ, kế hoạch tài
chính cho Dự án; so sánh với Dự án Đầu tư đã được phê duyệt
- Báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện dự án và kết quả thực hiện kế hoạch tài chính của từng dự án. 
- Đưa ra các ý kiến, nhận định về các thay đổi bất thường và phân tích nguyên nhân thay đổi.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
- Có kiến thức về chuẩn mực, hệ thống kế toán Việt Nam
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại các công ty, tập đoàn quy mô lớn trong lĩnh vực TCKT/Kiểm toán/ Đầu tư
 - Luôn thể hiện sự quyết liệt trong công việc, làm việc có trách nhiệm cao, chủ động, không né tránh.
- Luôn làm việc khẩn trương, giải quyết nhanh, thỏa đáng các vấn đề của đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.
 - Thành thạo các phần mềm văn phòng, phần mềm quản lý tài chính kế toán

 

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.