Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Chuyên viên Quản lý Kế hoạch Dự án BĐS

 • Hà Nội
 • Nhân viên
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 5 - 6 Năm
 • Cạnh Tranh
 • Tài chính / Đầu tư, Quản lý dự án, Bất động sản
 • Ban Quản lý Bất động sản
 • 24/10/2020

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

1. Thực hiện công tác tổ chức xây dựng kế hoạch cho mảng BĐS (gồm các cơ sở nhà đất và Dự án phát triển BĐS):

 • Tổ chức công tác lập kế hoạch tổng thể dài hạn, trung hạn, ngắn hạn để phát triển các BĐS theo phân công phụ trách đúng mục tiêu, chiến lược của Tập đoàn.
 • Tham gia xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện cho công tác lập kế hoạch; hướng dẫn, đào tạo các Ban, CTTV phương pháp lập kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện.
 • Đánh giá các nhân sự được lựa chọn tham gia các dự án (về số lượng, chất lượng, chuyên môn phù hợp theo quy mô và tính chất dự án).
 • Cùng với Ban Pháp chế BĐS xây dựng hệ thống cập nhật thường xuyên các dữ liệu và tài liệu tổng hợp kiến thức về pháp luật, chính sách liên quan đến lĩnh vực BĐS, phân tích sự thay đổi của các chính sách, văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực BĐS.

2. Thực hiện công tác quản lý, giám sát thực hiện kế hoạch:

 • Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch của các Ban/CTTV được phân công theo Bảng kế hoạch đã được Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt (Căn cứ vào Kế hoạch được duyệt và Quy trình chuyên môn).
 • Lập báo cáo, phân tích rủi ro, đề xuất giải pháp về việc tổ chức thực hiện của các Ban/CTTV lên Lãnh đạo Tập đoàn theo tuần/tháng/quý/năm và báo cáo đột xuất ngay khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch.
 • Đánh giá lý do/cơ sở điều chỉnh kế hoạch tháng (nếu có) so với kế hoạch năm; tổ chức đánh giá mức độ ảnh hưởng về Kế hoạch tiến độ chung, về chi phí, về cơ hội kinh doanh; đưa ra cảnh báo, tham mưu phương án xử lý, lập báo cáo trình cấp thẩm quyền.
 • Tổ chức công tác Báo cáo tổng kết thực hiện 6 tháng đầu năm và Lập Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm trình phê duyệt.
 • Đánh giá, thống kê số lượng mục tiêu đạt và không đạt, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch theo vụ việc trọng yếu và định kỳ tháng, quý; Đề xuất giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công việc.

3. Nhiệm vụ lưu trữ tài liệu:

 • Thực hiện tiếp nhận tài liệu từ đầu mối Chuyên viên Kế hoạch Tổng hợp theo các Cơ sở nhà đất và hoặc Dự án BĐS được giao.
 • Chịu trách nhiệm chuyển kết quả xử lý hoặc các tài liệu thu thập thêm trong quá trình triển khai công việc về đầu mối Chuyên viên Kế hoạch Tổng hợp để nhập kho dữ liệu của Phòng ban theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

 • Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Xây dựng, Quản trị kinh doanh, Kiến trúc, tương đương
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong công tác lập kế hoạch và quản lý thực hiện kế hoạch
 • Có thời gian tham gia các dự án bất động sản trên 5 năm
 • Am hiểu về chính sách, pháp luật, quy định về lĩnh vực đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản
 • Thường xuyên cập nhật thay đổi về chính sách, pháp luật liên quan
 • Có mối quan hệ tốt với các cơ quan Sở ngành các tỉnh thành
 • Thành thạo các phần mềm lập kế hoạch
 • Có tầm nhìn dài hạn và kỹ năng phân tích, tổng hợp
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản là một lợi thế
 • Ưu tiên Nam; Chịu được áp lực công việc

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.