Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Kế hoạch Kinh doanh (SL:07, theo khối ngành)

 • Hà Nội
 • Nhân viên
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 3 - 4 Năm
 • Cạnh Tranh
 • Bán hàng / Kinh doanh, Tài chính / Đầu tư, Xuất nhập khẩu
 • Ban Kế hoạch Kinh doanh
 • Không giới hạn

Mô Tả Công Việc

​Ứng viên quan tâm có thể ứng tuyển vị trí Chuyên viên cao cấp Kế hoạch Kinh doanh thuộc 1 trong các khối sau:

 • Nông - Lâm - Thủy sản
 • Công thương
 • Năng lượng - Khoáng sản
 • Y tế - Giáo dục - Thể thao
 • Hạ tầng - Giao thông - Cảng biển
 • Bất động sản
 • Tài chính - Đầu tư

Nhiệm vụ công việc:

 • Hỗ trợ Giám đốc Ban triển khai, thực hiện các kế hoạch, chức năng nghiệp vụ của Ban Kế hoạch kinh doanh tới các Ban phòng, công ty, đơn vị thành viên thuộc khối phụ trách
 • Tham mưu, hỗ trợ, phối hợp cùng cán bộ, lãnh đạo, quản lý các ban phòng, công ty, đơn vị thành viên thuộc xây dựng chiến lược và kế hoạch SXKD-QT ngắn, trung, dài hạn hiệu quả - khả thi phù hợp với đặc thù từng ngành nghề, công ty, đơn vị và theo đúng chiến lược, mục tiêu, định hướng phát triển của tập đoàn, chủ trương, đường lối của Chủ tịch, TGĐ.
 • Phối hợp cùng các cán bộ lãnh đạo, quản lý các ban phòng, công ty, đơn vị, thuộc khối phụ trách; Quản lý, theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện chiến lược và kế hoạch SXKD-QT ngắn, trung, dài hạn xuyên suốt, sâu sát, hiệu quả.
 • Tham mưu, hỗ trợ, phối hợp cùng Giám đốc Ban và các cán bộ lãnh đạo, quản lý các ban phòng, công ty, đơn vị thuộc phân tích dự báo chính xác các khó khăn, thách thức, cơ hội kinh doanh và tham mưu các phương án, giải pháp phù hợp, thiết lập, điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch SXKD-QT hiệu quả.
 • Tổ chức tham mưu, phối hợp cùng Giám đốc Ban và cán bộ lãnh đạo các ban phòng, công ty, đơn vị thuộc tiến độ, hiệu quả, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD-QT của các ban phòng, công ty, đơn vị thành viên thuộc định kỳ theo tháng, quý, năm.
 • Tham gia xây dựng chuẩn hóa hệ thống hệ thống quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, form, bảng biểu mẫu lập kế hoạch báo cáo và kế hoạch ngày, tuần, tháng, quý, năm của của các, ban phòng, công ty- đơn vị thành viên, bộ phận, cá nhân thuộc
 • Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc ban và các ban phòng, công ty, đơn vị xây dựng bà triển khai hệ thống BSC & KPI quản lý chiến lược, kế hoạch SXKD-QT cho khối phụ trách
 • Phối hợp cùng các ban phòng, công ty đơn vị thuộc thu thập, tổng hợp, thông tin thị trường, kinh tế, chính sách, vi mô, vĩ mô, diễn biến, xu hướng thị trường ngành, tình hình đối thủ, tâm lý, nhu cầu khách hàng, các thông tin dữ liệu, kế hoạch, báo cáo quản trị nội bộ và tổ chức quản lý lưu trữ, khao học, chia sẻ tập trung, xuyên suốt trên toàn hệ thống.
 • Hỗ trợ Giám đốc ban và phối hợp với Ban CNTT từng bước ứng dụng phần mềm vào quản lý kế hoạch SXKD-QT của các ban phòng, công ty, đơn vị thành viên thuộc
 • Chủ động phân tích, nhận biết các khó khăn, vướng mắc trong công tác lập và quản lý triển khai, thực hiện kế hoạch SXKD-QT của các ban phòng, công ty, đơn vị thuộc tổ chức hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, giải quyết, khắc phục kịp thời, hiệu quả.
 • Đầu mối tổng hợp các kế hoạch, báo cáo của khối, và các ban, phòng, công ty, đơn vị thành viên thuộc khối báo cáo Giám đốc Ban kế hoạch kinh doanh và Giám đốc khối, Chỉ tịch, Ban Lãnh đạo định kỳ theo tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu công việc.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Ban giao tùy theo yêu cầu công việc từng thời điểm.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế có liên quan, Quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, kinh tế đối ngoai…
 • Kinh nghiệm làm việc trên 3 năm ở vị trí Trợ lý hoặc chuyên viên cao cấp trở lên tại các doanh nghiệp lớn thuộc các lĩnh vực thương mại tiêu dùng, Nông, Lâm, Thủy sản..
 • Thuần thục kỹ năng Quản lý, kiểm soát, đánh giá, phản biện, tổng hợp, thống kê, phân tích, thẩm định, dự báo và kỹ năng lập kế hoạch,  trình bày báo cáo ....
 • Ưu tiên có  mối quan hệ thân thiết với các cơ quan, ban ngành, công ty quản lý thông tin thống kê, kinh tế, tài chính, kinh doanh, thị trường…
 • TOEIC 500 điểm trở lên (hoặc tương đương)
 • Thuần thục kỹ năng tin học
 • Tư duy nhanh nhạy, logic, hệ thống.

 

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.