Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Chuyên viên phân tích và thẩm định dự án bất động sản Hà Nội Đang Tuyển
2 Trưởng phòng Marketing và Sản phẩm - Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T Hà Nội Đang Tuyển
3 Tổng Giám đốc - Công ty thành viên (lĩnh vực sản xuất sản xuất bao bì kim loại) Hồ Chí Minh Đang Tuyển
4 Chuyên viên chính Phát triển Dự án (N2/J2 Tiếng Nhật, lĩnh vực Tài chính, Bất động sản, Hạ tầng, Cảng biển và Logistic) Hà Nội Đang Tuyển
5 Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư Hà Nội Đang Tuyển
6 Chuyên viên chính Pháp chế Bất động sản (SL: 01 mảng Xây dựng và 01 mảng Kinh doanh) Hà Nội Đang Tuyển
7 Trưởng phòng Quản lý Kế hoạch Kinh doanh Hà Nội Đang Tuyển
8 Giám đốc Ban Quản trị & Phát triển Y tế/ Giám đốc Ban Quản trị & Phát triển Giáo dục Hà Nội Đang Tuyển
9 Giám đốc Chuẩn bị Đầu tư Dự án Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Đang Tuyển
10 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh - Công ty PTNN Cuộc sống xanh T&T Hà Nội Đang Tuyển
11 Phó Tổng Giám đốc phụ trách vận hành - Công ty PTNN Cuộc sống xanh T&T Hà Nội Đang Tuyển
12 Giám đốc Ban Thanh tra và Kiểm soát Chất lượng Hà Nội Đang Tuyển
13 Phó Tổng Giám đốc Nội chính - Công ty thành viên Hồ Chí Minh Đang Tuyển
14 Tổng Giám đốc - Công ty Thương mại T&T Hà Nội Đang Tuyển
15 Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh (ngành hàng nông sản, gạo,…) - Công ty thành viên Hồ Chí Minh Đang Tuyển
16 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Kế hoạch Kinh doanh (SL:07, theo khối ngành) Hà Nội Đang Tuyển
17 Chuyên Viên Tài Chính Quản Trị Doanh Nghiệp (Lĩnh Vực Thương Mại Tiêu Dùng) Hà Nội Đang Tuyển
18 Giám đốc Ban Tài chính Nông - Lâm - Ngư nghiệp Hà Nội Đang Tuyển
19 Giám đốc Ban Kinh doanh 1 Hà Nội Đang Tuyển
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.