Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh - Công ty PTNN Cuộc sống xanh T&T Hà Nội Đang Tuyển
2 Phó Tổng Giám đốc phụ trách vận hành - Công ty PTNN Cuộc sống xanh T&T Hà Nội Đang Tuyển
3 Trưởng phòng Pháp chế - Công ty TNHH Phát triển đô thị và khu công nghiệp T&T Hà Nội 31/03/2019
4 Phó Tổng Giám đốc Nội chính - Công ty thành viên Hồ Chí Minh Đang Tuyển
5 Giám đốc Ban Thanh tra và Kiểm soát Chất lượng Hà Nội Đang Tuyển
6 Chuyên viên phần mềm (SL: 02) Hà Nội Đang Tuyển
7 Tổng Giám đốc - Công ty Thương mại T&T Hà Nội Đang Tuyển
8 Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh (ngành hàng nông sản, gạo,…) - Công ty thành viên Hồ Chí Minh Đang Tuyển
9 Giám đốc Ban Pháp chế Hà Nội Đang Tuyển
10 Giám đốc các Công ty thành viên (tại các tỉnh phía Nam) Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Vĩnh Long
Cần Thơ
Long An
...
Đang Tuyển
11 Giám đốc Tài chính các Công ty thành viên (tại các tỉnh Phía Nam) Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Vĩnh Long
Cần Thơ
Long An
...
Đang Tuyển
12 Kế toán trưởng các Công ty thành viên (tại các tỉnh phía Nam) Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Vĩnh Long
Cần Thơ
Long An
...
Đang Tuyển
13 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Kế hoạch Kinh doanh (SL:07, theo khối ngành) Hà Nội Đang Tuyển
14 Chuyên viên tài chính quản trị doanh nghiệp/ Chuyên viên tài chính quản trị đầu tư (tài sản) Hà Nội Đang Tuyển
15 Chuyên viên Tài chính Bất động sản (SL: 2) Hà Nội Đang Tuyển
16 Chuyên viên Văn phòng HĐQT phụ trách phân tích đầu tư, tài chính - Công ty thành viên Hồ Chí Minh Đang Tuyển
17 Trưởng phòng Pháp chế (1) và Chuyên viên Văn phòng HĐQT phụ trách pháp lý (1) - Công ty thành viên Hồ Chí Minh Đang Tuyển
18 Trưởng phòng & Chuyên viên Giải phóng mặt bằng Hà Nội Đang Tuyển
19 Chuyên viên Quản trị Nguồn nhân lực Hà Nội 31/03/2019
20 Giám đốc Ban Tài chính Nông - Lâm - Ngư nghiệp Hà Nội Đang Tuyển
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.