Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư Hà Nội Đang Tuyển
2 Trưởng phòng Xúc tiến thương mại Hà Nội Đang Tuyển
3 01 Chuyên viên/ 01 Chuyên viên chính Chiến lược toàn cầu Hà Nội Đang Tuyển
4 Trưởng phòng Quản trị kế toán Công ty thành viên Hà Nội 30/06/2019
5 Chuyên viên phần mềm (SL: 02) Hà Nội Đang Tuyển
6 Chuyên viên chính Pháp chế Bất động sản (SL: 01 mảng Xây dựng và 01 mảng Kinh doanh) Hà Nội Đang Tuyển
7 Trưởng phòng Quản lý Kế hoạch Kinh doanh Hà Nội Đang Tuyển
8 Giám đốc Ban Quản trị & Phát triển Y tế/ Giám đốc Ban Quản trị & Phát triển Giáo dục Hà Nội Đang Tuyển
9 Giám đốc Chuẩn bị Đầu tư Dự án Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Đang Tuyển
10 Chuyên viên Quản trị Hệ thống Hà Nội Đang Tuyển
11 Chuyên viên bảo mật hệ thống Hà Nội Đang Tuyển
12 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh - Công ty PTNN Cuộc sống xanh T&T Hà Nội Đang Tuyển
13 Phó Tổng Giám đốc phụ trách vận hành - Công ty PTNN Cuộc sống xanh T&T Hà Nội Đang Tuyển
14 Giám đốc Ban Thanh tra và Kiểm soát Chất lượng Hà Nội Đang Tuyển
15 Tổng Giám đốc - Công ty Thương mại T&T Hà Nội Đang Tuyển
16 Giám đốc Ban Pháp chế Hà Nội Đang Tuyển
17 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Kế hoạch Kinh doanh (SL:07, theo khối ngành) Hà Nội Đang Tuyển
18 Chuyên Viên Tài Chính Quản Trị Doanh Nghiệp (Lĩnh Vực Thương Mại Tiêu Dùng) Hà Nội Đang Tuyển
19 Chuyên viên quản trị vận hành phần mềm Hà Nội Đang Tuyển
20 Giám đốc Ban Tài chính Nông - Lâm - Ngư nghiệp Hà Nội Đang Tuyển
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.